Admin
☰ MENU

Daily Schedules

 DAILY SCHEDULE – High School
Grades 9-12
 Period Time Period Time
 1 8:00-8:45  5  11:18-12:03
 2 8:48-9:33  6  12:06-12:51
 Break 9:33-9:39  7  1:24-2:09
 3 9:42-10:27  8  2:12-2:57
 4 10:30-11:15  Resource  3:00-3:28
 Lunch: 12:51-1:21   (grades 9-12)

DAILY SCHEDULE – Middle School
(Grades 6-8)

 Period Time Period Time
 1  8:00-8:45  5 11:18-12:03
 2  8:48-9:33  6 12:36-1:21
 Break  9:33-9:39  7  1:24-2:57
 3  9:42-10:27  8  3:00-3:28
 Resource: 3:00-3:28
 Lunch 12:03-12:33 (Grades 6-8)

 TWO-HOUR DELAY-8 HOUR DAY
Grades 9-12 (No Resource)
 Period Time Period Time
 1  10:00-10:33  5  1:00-1:33
 2  10:36-11:09  6  1:36-2:09
 3  11:12-11:45  7  2:12-2:45
 4  11:48-12:21  8  2:48-3:28
  Lunch: (grades 6-8) 11:48-12:21 
 Lunch: (grades 9-12) 12:24-12:57 


  TWO-HOUR DELAY-8 HOUR DAY
Grades 6-8
 
 Period Time Period Time
 1  10:00-10:27  5 12:23-12:57 
 2  10:29-10:54  Field Day  1:00-2:57
 3  10:56-11:21  Resource  3:00-3:28
 4  11:23-11:48